Small Hero Image

Vastuullisuus ja sertifikaatit

Storiassa välitämme henkilöstöstämme, vastuullisesta liiketoiminnasta ja ympäristöstä. Vastuullisuus kaikessa, mitä teemme, on meille ensiarvoisen tärkeää. Tuotamme asiakkaillemme palveluja, jotka johtavat korkeaan asiakastyytyväisyyteen, pitkäaikaiseen kumppanuuteen ja ympäristötehokkuuteen.

Laatu ja eettiset periaatteet

Tarpeet kehittämillemme palveluille tulee asiakkailta, ja heidän kanssaan yhteistyössä kehitämme ja tuotamme palvelut, jotka vastaavat tarpeisiin. Haluamme olla logistiikka-alan halutuin yhteistyökumppani ja paras logistiikkapalvelujen tuottaja, jotta asiakkaamme valitsisivat meidät myös tulevaisuudessa. Meidän kanssamme yhteistyö ja kommunikointi on läpinäkyvää ja avointa.

Tavoitteenamme on kuormittaa ympäristöä mahdollisimman vähän keskitettyjen ostojen ja toimitusten sekä sähköisten palvelujemme johdosta. Kannamme vastuuta ympäristön monimuotoisuuden säilymisestä, ja edistämme digitaalisten asiointipalveluiden käyttöä. Noudatamme meitä koskevaa ympäristölainsäädäntöä ja kehitämme jatkuvasti entistä ympäristötehokkaampia ja -ystävällisempiä palveluratkaisuja. Pyrimme materiaalien mahdollisimman tehokkaaseen kierrättämiseen ja hukkamateriaalin vähentämiseen. Asetamme ympäristövaatimuksia myös yhteistyökumppaneillemme ja seuraamme heidän ympäristölaatuaan.

Henkilöstö on palveluidemme tärkein resurssi, ja meillä jokaista kohdellaan tasavertaisesti sukupuoleen, ikään, seksuaaliseen suuntautumiseen, rotuun ja uskontoon katsomatta. Arvostamme ihmisten erilaisuutta ja tuemme työntekijöitä eri elämäntilanteissa. Keskusteleva ja osallistava työkulttuuri on lähellä sydämiämme ja panostamme erihenkilötyöhön. Koska maailma kehittyy jatkuvasti, niin myös henkilöstöllemme tarjotaan mahdollisuuksia kehittää omaa koulutustaan ja oppimistaan.

Ammattitaitoomme kuuluu myös turvalliset työskentelytavat niin tietoturvallisuuden kuin henkilöstöturvallisuuden näkökulmasta. Käsittelemme asiakkaiden tietoja aina luottamuksellisesti, ja varmistamme tietojen, järjestelmien ja palveluiden saatavuuden ja turvallisuuden kaikissa tilanteissa. Takaamme myös henkilöstöllemme turvallisen työympäristön, jota kehitämme jatkuvasti eri henkilöstöryhmien kanssa.

Meille on tärkeää noudattaa hyviä liiketoimintatapoja, emmekä tee tai hyväksy sopimuksia, jotka eivät ole lainsäädännön tai hyvän liiketoimintatavan mukaisia. Vaadimme hyvien liiketoimintatapojen noudattamista myös kumppaneiltamme, sillä meidän mielestämme kestävä liiketoiminnassa menestyminen syntyy avoimessa yhteistyössä kumppaneiden ja sidosryhmien kanssa. Haluamme luoda ratkaisuja, jotka aidosti lisäävät arvoa molemmille kumppaniosapuolille ja molempien asiakkaille.

Meille on tärkeää, että työpaikkamme, asiakkaamme ja kumppanimme jatkuvat myös tulevaisuudessa, minkä takia kannamme täysin vastuun taloudellisesta menestyksestämme. Olemme sitoutuneet edellä mainittuihin periaatteisiin ja toivomme samaa yhteistyökumppaninamme myös sinulta. Voimme sanoutua irti yhteistyöstä sellaisten kustantajien, jälleenmyyjien tai muiden kumppanien kanssa, joiden toiminta on ristiriidassa eettisten periaatteidemme kanssa.

Lue lisää GRI-standardin mukaisesta vastuullisuusraportistamme vuodelta 2023!
Storian eettiset periaatteet
Storian laatuperusteet

Sertifikaatit

Kaikki yllä mainittu toimintamme on laajasti sertifioitua:
ISO 9001:2015, Laatusertifikaatti
ISO 14001:2015, Ympäristösertifikaatti
ISO/IEC 27001:2013, Tietoturvasertifikaatti
ISO 45 001: 2018 Työterveys-ja tietoturvasertifikaatti
Finavian sertifiointi - lentoasematarvikkeiden tunnettu toimittaja
Julkishallinnon sopimustoimittaja